Prezydent podpisał ustawę o wyłączeniu CBŚ

Data publikacji: 19.08.2014

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Akt prawny czeka teraz na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawa wejdzie w życie.

W dniu 26 czerwca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest utworzenie nowej, odrębnej jednostki organizacyjnej Policji pod nazwą: Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), kierowanej przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, której głównym zadaniem będzie rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

W wyniku powstania tej jednostki zwiększeniu ulegną uprawnienia kierownika tej jednostki organizacyjnej w zakresie współdecydowania o sposobie wydatkowania środków finansowych przewidzianych dla CBŚP w ramach środków określonych dla Policji oraz uzyska on realny wpływ na realizowanie spójnej a jednocześnie odrębnej od pozostałych jednostek Policji polityki kadrowej wobec osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

Kolejnym z realizowanych ustawą celów jest uzupełnienie regulacji ustawowej o wskazanie, że jednym z zadań Policji jest poszukiwanie osób zaginionych. W celu poszukiwania osób zaginionych Policja będzie miała prawo wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych, co powinno prowadzić do zwiększenia skuteczności podejmowanych zadań.

Katalog zadań Policji został uzupełniony o prowadzenie przez Policję zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób oraz niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw.