Delegacja FBI w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji: 14.08.2014

Metody zwalczania cyberprzestępczości i przestępczości zorganizowanej były głównymi tematami omawianymi podczas wizyty funkcjonariuszy amerykańskiego FBI w Komendzie Głównej Policji.

Z kilkudniową wizytą do Komendy Głównej Policji przybyła delegacja amerykańskich funkcjonariuszy z FBI. Podczas pobytu w naszym kraju goście z USA spotkali się z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim oraz kierownictwem Centralnego Biura Śledczego KGP i Biura Służby Kryminalnej KGP. Była to okazja do zapoznania ich ze specyfiką służby polskich policjantów zwalczających zorganizowaną przestępczość kryminalną i cyberprzestępczość. Spotkanie było także możliwością do omówienia współpracy pomiędzy polskimi i amerykańskimi funkcjonariuszami, tak aby była ona skuteczniejsza i sprawniejsza.  
 
Delegacja amerykańska gościła także w Zarządzie w Warszawie Centralnego Biura Śledczego KGP oraz spotkała się ze specjalistami CBŚ od zwalczania cyberzestępczości. Typowo robocze wizyty były okazją dla Amerykanów do wymiany doświadczeń z funkcjonariuszami na co dzień zajmujących się taką problematyką.
 
Wizyta Amerykanów była bardzo ważnym elementem w zacieśnianiu relacji pomiędzy służbami kryminalnymi naszych krajów. Dzięki niej i dzięki wymienionym informacjom i doświadczeniom, wspólne zwalczanie cyberprzestępczości i przestępczości zorganizowanej będzie bardziej efektywne.