Data publikacji: 12.08.2014

Ruszyła właśnie budowa nowej siedziby miechowskiej Policji. Stary budynek zostanie zastąpiony nowym wystandaryzowanym i nowoczesnym obiektem. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2015 roku.

Dotychczasowa siedziba miechowskiej Policji mieści się przy ul. Prusa, w budynku, który powstał w 1973 roku. Niestety, nie spełnia on standardów, jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej. Przeprowadzona analiza wykazała ponadto, że budowa nowego obiektu jest, pod względem finansowym, korzystniejszym rozwiązaniem niż przebudowa lub rozbudowa dotychczas istniejącego.

Budowa nowej siedziby Policji w Miechowie przebiegać będzie dwuetapowo: najpierw powstanie dwukondygnacyjny budynek administracyjno – biurowy (wraz z pomieszczeniami dla osób zatrzymanych) oraz budynek garażowo – gospodarczy. W drugim etapie wyburzona zostanie stara siedziba komendy, w miejscu której powstanie parking z 70 miejscami.

Całkowity koszt robót budowlanych oszacowano na kwotę prawie 12 milionów złotych. Środki finansowe na rzecz budowy nowej komendy w Miechowie pochodzą z programu standaryzacji, rezerwy celowej i Funduszu Wsparcia Policji. Inwestycje wspierają również władze samorządowe. Starostwo miechowskie przekazało na rzecz budowy nowego obiektu 70 tys. złotych, a także teren pod budowę. Natomiast Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz wójtowie sześciu gmin (Charsznicy, Książ Wielkich, Racławic, Gołczy, Słaboszowa i Kozłowa) wsparli inicjatywę łączną kwotą 178 tys. zł.