Zakończyła się druga runda rozmów z NSZZ Policjantów

Data publikacji: 31.07.2008

Dziś zakończyła się II runda rozmów pomiędzy komendantem głównym Policji i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów. Prowadzone one były w ramach sporu zbiorowego wszczętego 9 czerwca 2008 roku. Przedmiotem rokowań było rozpatrzenie żądań zgłoszonych przez NSZZ Policjantów.

W rezultacie tych rozmów wypracowano uzgodnienia, które zostały przedstawione w podpisanym protokole. W związku z tym, że nie udało się osiągnąć porozumienia we wszystkich kwestiach, sprawy w których nie wynegocjowano wspólnego stanowiska, zostały zapisane w protokole rozbieżności stanowiącym załącznik do protokołu porozumienia.