Wszystkie pojazdy służb będą zwolnione z e-opłat?

Data publikacji: 05.08.2014

Nie tylko uprzywilejowane, ale wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami, niezależnie od wykonywanych zadań. Przewiduje to nowela trzech ustaw drogowych, którymi zajmie się Senat.

Pakiet zmian w ustawach o: drogach publicznych, autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym przygotował klub PiS. Sejm znowelizował je pod koniec lipca. Senat zajmie się nimi na rozpoczynającym się w środę trzydniowym posiedzeniu.

Zmiany przewidują m.in. ujednolicenie zasad zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych.

Zgodnie z przepisami od opłaty elektronicznej zwolnione są pojazdy: sił zbrojnych, służb ratowniczych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej i Policji. Dotyczy to także pojazdów zarządcy dróg krajowych wykorzystywanych do utrzymania tych dróg.

Nowelizacja przewiduje uzupełnienie katalogu służb o pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. "Pojazdy tych służb są już zwolnione z innych opłat pobieranych na mocy ustawy o drogach publicznych i nie ma podstaw, aby nie były one zwolnione również z obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej" - podkreślono w uzasadnieniu.

Nowelizacja rozszerza także katalog służb ratowniczych korzystających ze zwolnienia z opłaty elektronicznej o pojazdy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz pojazdy służb ratownictwa górniczego.

W noweli proponuje się, aby pojazdy służb ratowniczych, sił zbrojnych i służb mundurowych były zwolnione od opłat niezależnie od tego, czy dany pojazd jest pojazdem uprzywilejowanym uczestniczącym w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

"Postulaty wprowadzenia tego typu rozwiązań pojawiały się między innymi ze strony ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej oraz kierownictwa Policji, którzy wskazywali, że podległe im jednostki korzystają z autostrad płatnych w trakcie wykonywania powierzonych im ustawowo zadań, nie zawsze poruszając się pojazdami uprzywilejowanymi" - podkreślono w uzasadnieniu.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami odpowiedzialność administracyjna za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to jest obecnie. Nowela wprowadza też zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia.

Źródło: PAP