Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów

Data publikacji: 05.08.2014

W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym KGP opublikowano obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów w czerwcu 2014 r.

Zgodnie z obwieszczeniem przeciętne miesięczne uposażenie, które obejmuje uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym, w czerwcu 2014 roku wynosiło 4.033,54 zł.

Zobacz obwieszczenie KGP