MSW planuje zmiany w przepisach

Data publikacji: 04.08.2014

Na stronie internetowej BIP MSW opublikowano projekty dwóch rozporządzeń, których nowelizacja podyktowana jest koniecznością umożliwienia komendantowi – rektorowi WSPol tworzenie struktury organizacyjnej adekwatnej do specyfiki kierowanej przez niego jednostki jako uczelni wyższej.

Projektowane zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe.