Mowa nienawiści w badaniach sondażowych

Data publikacji: 01.08.2014

W czerwcu br. na stronie internetowej Fundacji Batorego zamieszczony został raport z badań sondażowych przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, który skoncentrowany został na mowie nienawiści w przestrzeni publicznej.

Ponad 100 stronicowy raport obrazuje między innymi nastroje mieszkańców Polski w stosunku do mniejszości żydowskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, romskiej, afrykańskiej, muzułmańskiej, ale też mniejszości seksualnych. Raport nie uwzględnia zatem wszystkich mniejszości społecznych, lecz dotyczy głównie tych, co do których skala i nasilenie zjawiska jest szczególnie widoczne. Raport może być przydatny w pragmatyce służbowej, zarówno dla osób zajmujących się szeroko pojętą ochroną praw człowieka w Policji, prewencją kryminalną, ale również problematyką dochodzeniowo - śledczą.

Raport dostępny jest pod adresem: http://www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/obywatele_dla_demokracji