Podziękowania od komendanta

Data publikacji: 29.07.2014

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński spotkał się z dwojgiem policyjnych muzyków z Orkiestry KWP we Wrocławiu. Policyjne małżeństwo Patrycja i Maksymilian Madełowie wzbudzili zainteresowanie komendanta podczas tegorocznego Święta Policji i chciał im osobiście podziękować za zaangażowanie.

Pani Patrycja, mimo siódmego miesiąca ciąży, dzielnie uczestniczyła we wszystkich paradach i koncertach, w których brała udział wrocławska orkiestra. A warunki pogodowe były w tym roku ekstremalne – żar lejący się z nieba sprawiał, że na uroczystościach mdleli nawet najtwardsi policjanci.

- Jestem zaskoczona tą sytuacją – wyznała z uśmiechem Patrycja Madeła. – Dla mnie to normalne, przeciwwskazań nie widział też mój lekarz. Wszyscy policyjni muzycy przyzwyczajeni są, że grają w każdych warunkach.

Państwo Madełowie poznali się jeszcze w szkole podstawowej, potem chodzili razem do liceum muzycznego, a teraz grają w jednej orkiestrze.

 - Córeczka ma przyjść na świat na czterdziestolecie wrocławskiej orkiestry – śmieje się pani Patrycja.

Paweł Ostaszewski
zdj. autor