Data publikacji: 28.07.2014

W niedzielny poranek w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawiono mszę w intencji Policji. Mszę odprawił Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp Józef Guzdek. „Proszę was wszystkich, abyście zawsze byli ludźmi pokoju i sługami bezpieczeństwa” – powiedział podczas homilii do policjantów.

W mszy uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, jego zastępcy, komendanci wojewódzcy, komendanci szkół, dyrektorzy biur KGP i ich zastępcy, a także przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszeń i związków zawodowych działających w Policji.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia Kompanii Reprezentacyjnej Policji i odegrania hymnu państwowego. Czytania oraz wezwania modlitwy wiernych zostały przygotowane przez funkcjonariuszy Policji.

W homilii bp Guzdek podkreślał, że każdy w swoim życiu staje przed wieloma wyborami, a umiejętność trafnego ich dokonywania nabywa się dorastając w rodzinnym domu. We właściwym wychowaniu pomaga także Kościół przypominając prawa dekalogu. Zdaniem bp. Guzdka w każdej społeczności ludzkiej dobro przemieszane jest ze złem. „Pośród ogromnej rzeszy ludzi szlachetnych pojawiają się ludzie źli. Nie możemy jednak dać przyzwolenia złu i patrzeć obojętnie na jego aktywność. (…)społeczeństwo ma prawo, a nawet uznaje to za konieczność, aby w miarę jak najszybciej wyłączyć złych spośród sprawiedliwych” - powiedział. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że idea „zapewnienia bezpieczeństwa i ładu społecznego” stała u podstaw powołania 95 lat temu Policji Państwowej.

Biskup polowy przypomniał, że funkcjonariusze dbając o bezpieczeństwo kierują się „ewangeliczną zasadą, aby zło dobrem zwyciężać”. „Mają świadomość tego, że zostali wybrani przez Boga, powołani, aby bronić słabych i ochraniać uczciwych. Użycie siły jest zawsze ostatecznością, aby powstrzymać rękę niesprawiedliwego napastnika” – powiedział. Jako przykład podał działania funkcjonariuszy w ramach konkursu „Policjant, który mi pomógł”, promującego postawy zapobiegania przemocy w rodzinach. „To oni w sposób szczególny wytężyli wzrok, dostrzegli ukrytą przemoc w patologicznych rodzinach i zażegnali niebezpieczeństwo matki i żony oraz dzieci” - podkreślał.

Ordynariusz wojskowy przypomniał także o działalności polskich funkcjonariuszy na misjach pokojowych. Podkreślił, że w kraju i na misjach policjanci płacą często cenę zdrowia i życia za pełnioną służbę. Wspomniał również tych policjantów, którzy zapłacili zdrowiem, a nawet życiem za wierność swojej misji, o kolejnych siedmiu funkcjonariuszach, którzy "zginęli wypełniając swoje zadanie", a których nazwiska uroczyście wpisane zostały w miniony piątek do Księgi Pamięci, a na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji rodziny poległych na służbie odsłoniły tabliczki epitafijne z ich nazwiskami.

Biskup zachęcił funkcjonariuszy, by zawsze byli ludźmi pokoju i sługami bezpieczeństwa. „Nadal wszelkimi środkami odważnie wspierajcie budowanie ładu i bezpieczeństwa. Nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji nie traćcie ufności” - powiedział. Życzył policjantom, by w świecie niszczonym przez kłamstwo i rozdzieranym przez przemoc i niesprawiedliwość byli zwiastunami pokoju i bezpieczeństwa. „Wszystkim powołanym do służby w Policji życzę, aby Bóg współdziałał z wami we wszystkim dla dobra naszej Ojczyzny i bezpieczeństwa jej mieszkańców” - powiedział.

Na koniec mszy gen. insp. Marek Działoszyński w imieniu swoim i polskich policjantów podziękował biskupowi polowemu za sprawowaną eucharystię, codzienną opiekę duszpasterską kapelanów i otrzymywane wsparcie.

Msza transmitowana była przez program I Polskiego Radia.

źródło: ordynariat.wp.mil.pl

Zdjęcia: Marek Krupa