Data publikacji: 26.07.2014

Z Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego uroczystości przeniosły się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po złożeniu meldunku Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi przez Komendanta Głównego Policji, przeglądzie pododdziałów i powitaniu z policjantami, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i zmiana posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. „W tym dniu nasze myśli towarzyszą wam nie tylko dlatego, że to dzień uroczysty, ale dlatego, że poza tym świętem potrzebujecie wsparcia tych, którzy rozumieją, jak wymagająca i trudna jest wasza służba dla ojczyzny i obywateli” – powiedział premier. Dodał, że minęły dawno czasy, kiedy Policja kojarzyła się niektórym obywatelom z przemocą. „Dzisiaj to skojarzenie jest dokładnie odwrotne. Dla przygniatającej większości Polaków słowo „Policja” jest synonimem słowa „bezpieczeństwo”.

Premier, odnosząc się do rosnącego zaufania społecznego do Policji, powiedział: „Dzisiaj jest to instytucja obdarzona zaufaniem właściwie bezkonkurencyjnym, a przecież musicie brać często udział w akcjach, w których jesteście czasem bohaterami sytuacji, które mogą być kontrowersyjne dla wielu obserwatorów. Niezależnie od sytuacji, w jakiej się czasami musicie znaleźć, niezależnie od środków i narzędzi, jakich musicie czasami użyć, władza publiczna, państwo polskie będzie po waszej stronie” - zadeklarował premier. „A ci przestępcy, ci, którzy narażają prawo, godzą w bezpieczeństwo obywateli, a często także w bezpieczeństwo tych, którzy noszą mundur, muszą wiedzieć, że nie pozostaną bezkarni. Muszą wiedzieć, że kiedy będzie trzeba, Policja użyje środków, łącznie z bronią, kiedy nie ma innego wyjścia” - dodał szef rządu.

Donald Tusk podziękował też policjantom, którzy walczą z przemocą w rodzinie. „Wiem jakie to trudne, wymagające profesjonalizmu, odwagi cywilnej i stosownej delikatności. Osiągnęliście naprawdę rewelacyjne rezultaty”.

Kończąc przemówienie Donald Tusk powiedział: „Za to, że służycie obywatelom, za wasz rosnący profesjonalizm, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Rzadko kiedy przychodzi mi z takim przekonaniem i z taką dumą składać wyrazy uznania i hołdu dla czyjejś pracy i służby. Dziś robię to z przekonaniem najgłębszym. Wszystkiego dobrego dla was i dla waszych rodzin”.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji. „Serdecznie dziękuję za bardzo miłe słowa pod adresem kierowanej przeze mnie formacji. Są dla nas powodem do dumy i satysfakcji, ale traktujemy je także w kategoriach zobowiązania. Bo choć możemy pochwalić się wieloma sukcesami w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, doskonale wiemy, ile wyzwań stoi przed naszą formacją” – powiedział.

Komendant Główny Policji odniósł się w swoim wystąpieniu do nagłośnionej w mediach interwencji policjantów w Gorzowie Wielkopolskim. „Wszystkim tak łatwo wypowiadającym się w mediach krytykom postawy policjantów, chcę wyraźnie powiedzieć: bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem prawa i praworządności, bezpieczeństwo obywateli są w naszych działaniach wartością najważniejszą. Będziemy jej chronić w każdej sytuacji zgodnie z zasadami i policyjnymi procedurami” – powiedział szef Policji. Podziękował też policjantom podejmującym interwencje w ekstremalnych warunkach. „Tego oczekują od nas ludzie. W przypadku takich drastycznych działań jak na ulicach Gorzowa, Policja ma prawo liczyć na spokojny osąd i wsparcie należne człowiekowi, który naraża swoje życie dla innych. Kierownictwo polskiej Policji zawsze będzie bronić dzielnych i uczciwych policjantów przed nieuprawnionymi, pozbawionymi faktycznych podstaw, pochopnymi atakami” – powiedział gen. insp. Marek Działoszyński.

Szef Policji podkreślił, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb i wartości w życiu każdego człowieka. „Realizowanie tych potrzeb - służba ludziom - jest naszą misją. Święto Policji jest więc szczególną okazją, żeby z nieskrywaną satysfakcją podkreślić, iż nasze działania prewencyjne, dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, są wysoko oceniane przez społeczeństwo. Dziś prawie 90 procent czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania” – zaznaczył gen. insp. Marek Działoszyński. Komendant Główny dodał też: „Cieszymy się jednym z najwyższych, wśród instytucji publicznych, poziomem zaufania. Ten rekordowo wysoki wynik poczucia bezpieczeństwa, najlepszy od 1987 roku, ma ścisły związek ze spadkiem przestępczości i wzrostem naszej skuteczności. Tych wyników, to trzeba wyraźnie podkreślić, nie byłoby bez codziennej, ciężkiej pracy policjantów i pracowników Policji. Dziękuję Wam za to – Koleżanki i Koledzy”.

Kończąc swoje wystąpienie, gen. insp. Marek Działoszyński powiedział: „Po raz kolejny chcę z dumą podkreślić, że jestem zaszczycony, iż mogę stać na czele tej formacji, której funkcjonariusze wiedzą, że bycie policjantem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja – misja służenia innym”.

Po wystąpieniu Komendanta Głównego Policji odbyło się ślubowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Następnie laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł”, wręczono wyróżnienia. Jak co roku kapituła konkursu, na postawie zgłoszeń nadesłanych m.in. przez osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, wybrała pięciu policjantów, którzy w szczególny sposób angażują się w pomoc mieszkańcom swoich regionów.

Uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zakończyły się złożeniem wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza, przemarszem pododdziałów policyjnych, złożeniem meldunku i spotkaniem premiera z policjantami.


Zdjęcia: Marek Krupa/ Artur Kowalczyk/ Piotr Maciejczak