Data publikacji: 25.07.2014

Mszą św. w katedrze polowej uczczono pamięć o poległych funkcjonariuszach Policji. Eucharystii przewodniczył biskup Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego i krajowy duszpasterz Policji. Po Mszy św. w sali konferencyjnej ordynariatu bp Guzdek wręczył policjantom medale "Gloria Intrepidis et Animi Promptis” (Chwała ofiarnym i nieustraszonym) oraz "Milito pro Christo" (Walczę dla Chrystusa.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Głównej Policji. Liturgię słowa przygotowali funkcjonariusze. Obecny był Chór Komendy Stołecznej Policji oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W homilii bp Guzdek podkreślił, że zawsze głęboko przeżywa spotkania z wdowami i sierotami po poległych policjantach. „Dzisiejsza uroczysta Msza św. w katedrze polowej Wojska Polskiego jest potwierdzeniem wrażliwości serc wobec tych, którzy w ostatnim czasie pożegnali swoich najbliższych. Jest to czas wlewania chrześcijańskiej nadziei w obolałe serca. Jest to także rodzaj zatrzymania się i pogłębionej refleksji o życiu i przemijaniu” - powiedział.

Biskup polowy przypomniał, że dziś w siedzibie Komendy Głównej Policji odsłonięto kolejne tabliczki z nazwiskami poległych na służbie funkcjonariuszy. „Będą one wzywać do zatrzymania się, do refleksji a wielu zapewne do modlitwy za kolegów. Jednocześnie są one pięknym świadectwem szlachetności środowiska policyjnego, które nie zapomina o swoich bohaterach” - powiedział.

Biskup Guzdek podziękował kierującej Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irenie Zając za opiekę nad tymi, którym niebezpieczna służba lub wypadek odebrał najbliższych. „To ona i ci, których zgromadziła w tej charytatywnej organizacji, naśladują Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. On nie pozostał obojętny na skargę i wołanie: „Nie mam człowieka”. Ludzie dobrej woli czynią podobnie, wspierając Fundację” - powiedział.

Po Mszy św. w sali konferencyjnej Muzeum Ordynariatu bp Guzdek uhonorował funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego oraz Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji medalem "Gloria Intrepidis et Animi Promptis". W imieniu funkcjonariuszy CBŚ medal i towarzyszący mu dyplom odebrał nadinsp. Igor Parfieniuk, dyrektor CBŚ. Medal dla funkcjonariuszy Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji odebrał nadinsp. Dariusz Działo, Komendant Stołeczny Policji.

Medale "Gloria Intrepidis et Animi Promptis" otrzymali także nadkom. Sławomir Sumka z Głównego Sztabu Policji KGP i mł. insp. Martyna Drężek z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Biskup polowy przyznał funkcjonariuszom także medal "Milito pro Christo". Otrzymali go Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Mirosław Schossler i nadinsp. Wojciech Olbryś, a także nadinsp. Dariusz Działo, Komendant Stołeczny Policji i nadinsp. Igor Parfieniuk, dyrektor CBŚ.

Spotkanie zakończył koncert orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Chóru Komendy Stołecznej Policji.

Źródło: ordynariat.wp.mil.pl, zdjęcia: Marek Krupa