Data publikacji: 25.07.2014

Obchody tegorocznego Święta Policji okazały się doskonałą okazją do uroczystego otwarcia nowej siedziby Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji, Przewodniczący Rady Fundacji i jedna z jej podopiecznych.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach tak jak do tej pory będzie miała swoją siedzibę w budynku KGP przy ulicy Puławskiej 148/150 w Warszawie. Od dzisiaj będą to jednak inne, większe i odremontowane pomieszczenia.

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał nadinsp. Władysław Padło – Przewodniczący Rady Fundacji. „Nie zapominamy o wszystkich tych, którzy zostali opuszczeni przez tych, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca. Od 16 już lat wspieramy i pomagamy rodzinom i ich bliskim. Cieszymy się, że Komendant Główny Policji rozumie tę sytuację i pomaga nam na ile to możliwe”.

powiedziała – „Mam nadzieję, że ta nowa siedziba będzie tak samo dobra dla działań fundacji i dalej będziemy mogli wspierać naszych podopiecznych” – powiedziała prezes Irena Zając odbierając z rąk Komendanta Działoszyńskiego symboliczny klucz.

Zdjęcia: Marek Krupa