Data publikacji: 26.07.2014

Centralne Obchody Święta Policji rozpoczęły się dziś w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu. To tu o godz. 11.00 wręczono nominacje i odznaczenia. Odbył się także koncert muzyki klasycznej.

Udział w uroczystości wzięli m.in.: Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Podsekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński, przedstawiciele władz państwowych i duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, związków zawodowych, a także zagraniczni goście.

Zgromadzonych w Auditorium Maximum powitał gen. insp. Marek Działoszyński. „Dla policjantów, pracowników Policji, przyjaciół naszej formacji jest to szczególna uroczystość. Wręczając Wam odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie służbowe, honorujemy Wasz wielki wysiłek, poświęcenie, bohaterskie czyny. Dla Was służba w Policji jest misją, a nie tylko zawodem” – powiedział komendant. „Mamy także przywilej podziękować wielu naszym wypróbowanym przyjaciołom ze służb i instytucji, które wspierają Policję w realizacji ustawowych zadań. Gratuluję wszystkim, którzy zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz awansami na wyższe stopnie policyjne. W pełni zasłużyliście na te wyróżnienia” - dodał gen. insp. Marek Działoszyński.

Kończąc wystąpienie komendant złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji Święta Policji: „Serdecznie dziękuję wszystkim polskim policjantkom i policjantom, pracownikom Policji za uzyskane wyniki w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości, za budowanie dobrego wizerunku naszej formacji. Dziękuję rodzinom i bliskim naszych funkcjonariuszy, którzy wspierają ich w tej trudnej służbie. Wszystkiego najlepszego!

Następnie w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Szef jego Kancelarii Jacek Michałowski wręczył funkcjonariuszom najwyższe odznaczenia państwowe, a Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz - odznaczenia resortowe.

Uroczystość zakończył koncert muzyki klasycznej.

Zdjęcia: Marek Krupa