X-lecie Stowarzyszenia Generałów Policji RP

Data publikacji: 25.07.2014

25 lipca br. w Warszawie, w ramach centralnych obchodów Święta Policji, odbyła się uroczystość poświęcona obchodom X-lecia Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

W uroczystości uczestniczyli członkowie stowarzyszenia – generałowie będący na emeryturach, a także ci, którzy obecnie kierują polską Policją. Na sali obecne było kierownictwo Komendy Głównej Policji z gen. insp. Markiem Działoszyńskim na czele, a także komendanci wojewódzcy Policji, przedstawiciele duchowieństwa, kierownictwo Gabinetu KGP oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze stowarzyszeniem.

Spotkanie uroczyście rozpoczął Prezes Zarządu Stowarzyszenia nadinsp. w stanie spoczynku Leszek Lamparski, który krótko przypomniał historię powstania stowarzyszenia i zwrócił uwagę na to, kim są jego członkowie.

"Podstawowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest integracja środowiska i działanie na rzecz policji budowania jej autorytetu w społeczeństwie, podnoszenia jej znaczenia w sferze związanej z bezpieczeństwem naszego państwa. Generał w Policji to człowiek, przed którym stawiamy wysokie wymagania etyczne i moralne, powinien być wzorcem dla środowiska w którym, przebywa i zespołu którym kieruje. Zakładamy, że generał to człowiek, który dysponuje wysoka wiedzą, samodyscypliną i dużymi zdolnościami organizacyjnymi".

Następnie Komendant Główny Policji wręczył odznaczenia wyróżnionym. Medale za Zasługi dla Policji odebrało sześć osób. Odznaki za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odebrały trzy osoby. Przyznano również jeden Medal 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Trzy osoby otrzymały Odznaki za Wybitne Osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, trzy kolejne otrzymały Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia Rodzina policyjna 1939.

Podczas uroczystości wyróżnionym wręczono cztery Medale Invictus Gloria przyznawane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939.  

Po wręczeniu wyróżnień głoś zabrali prof. Piotr Majer i prof. Andrzej Misiuk. Wszyscy goście mieli też okazję obejrzeć pokaz multimedialny „10 lat stowarzyszenia Generałów Policji”.

Na zakończenie, dla zgromadzonych gości zaśpiewał chór Komendy Stołecznej Policji.

 

***

Stowarzyszenie Generałów Policji  to organizacja społeczna skupiająca nadinspektorów generalnych, inspektorów i generałów Milicji Obywatelskiej / Policji w środowisku policyjnym. Inicjatywa powołania Stowarzyszenia dyskutowana była już w roku 1995. W dyskusjach tych przejawiano troskę o dalsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia generałów, zdobytego w czasie wielu lat służby. Praktycznej realizacji podjął się gen. Edward Kłosowski w roku 2003, przygotowując roboczą koncepcję powołania Stowarzyszenia Generałów Policji. Wszechstronne wsparcie Komendy Głównej Policji, a w szczególności nadinsp. Zbigniewa Chwalińskiego – ówczesnego  Zastępcy Komendanta Głównego Policji – pozwoliło na pełną realizację przedsięwzięć założycielskich. Efektem tych działań było powołanie społecznego Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenia Generałów Policji, który powstał z inicjatywy gen. E. Kłosowskiego  w składzie: nadinsp. Leszek Lamparski, nadinsp. Krzysztof Jabłoński, gen. Edward Kłosowski. Zespół w ww. składzie opracował roboczy projekt statutu oraz założenia programowe. Przygotowane dokumenty pozwoliły na powołanie Komitetu Założycielskego. W dniu 14 kwietnia 2004 r. w sali konferencyjnej KGP odbyło się zebranie założycielskie, na które zaproszono wszystkich generałów w stanie spoczynku i czynnych zawodowo. Zebranie założycielskie podjęło działania do utworzenia Stowarzyszenia. W dniu 25 listopada 2004 r. odbyło się I Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia Generałów Policji.

Pierwsza siedziba czasowa znajdowała się w lokalu przy ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie. Od roku 2007 siedziba Stowarzyszenia mieści się w obiekcie przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Zarząd odbywa się raz w miesiącu, a na zebraniu omawia się sprawy wynikające z planu pracy i uchwał Walnych Zebrań.
 

Fot.  Marek Krupa