Data publikacji: 24.07.2014

Z okazji 95. rocznicy powstania polskiej Policji, odbyło się dziś w Sejmie jubileuszowe sympozjum połączone z wystawą fotografii pt. "Policja Państwowa 1919-1939". Uroczystość została objęta honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP.

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński w swoim wystąpieniu przypomniał, że to właśnie w Sejmie II Rzeczypospolitej Polski ustawą z 24 lipca 1919 roku została powołana do życia Policja Państwowa – umundurowana i uzbrojona formacja pełniąca funkcje porządkowe, a także antykryminalne na terenie Polski w latach dwudziestolecia międzywojennego. Wydanie w 1928 roku rozporządzenia Prezydenta RP o Policji Państwowej było ukoronowaniem procesu kształtowania się systemu ochrony bezpieczeństwa w II RP. – Wtedy to właśnie organizacja formacji została ostatecznie ustalona i w takiej formie dotrwała do września 1939 roku – zaznaczył.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz podziękowała policjantom za ich codzienną, trudną służbę. Jak podkreśliła, cieszy ją szczególnie obecność w Policji policjantek, które ceni za determinację, odpowiedzialność, wrażliwość i odwagę. - Jesteście nie tylko ozdobą, ale powodem do dumy dla tej formacji – powiedziała.

Uczestnicy sympozjum „95 lat polskiej Policji” wysłuchali referatów wygłoszonych przez:

  • prof. Tomasza Nałęcza  – W służbie Rzeczpospolitej – początki Policji Państwowej,
  • prof. Roberta Litwińskiego – Korpus Policji w II Rzeczypospolitej w służbie państwa i obywateli,
  • dr. Tadeusza Skoczka – Tradycja, historia, misja edukacyjna – o potrzebie muzeum Policji,
  • kom. dr. Dominika Hryszkiewicza – Szkolnictwo policyjne w II Rzeczypospolitej Polskiej.

Wystwę fotograficzną „Policja Państwowa 1919–1939”, będzie można obejrzeć do 28 lipca br.

 

Zdjęcia: Marek Krupa