Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Policji

Data publikacji: 21.07.2014

21 lipca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty mianowania na stopnie generalskie funkcjonariuszom Policji. Awanse zostały nadane z okazji zbliżającego się Święta Policji, obchodzonego 24 lipca.

Na stopień generalnego inspektora Policji awansowany został:

  • nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji.

Na stopień nadinspektora awansowani zostali: 

  • insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach,

  • insp. Dariusz Banachowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi,

  • insp. Wojciech Ołdyński – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.

 

Podczas uroczystości Bronisław Komorowski podkreślił, że w Polsce żyje się coraz lepiej i coraz bezpieczniej, także pod względem jakości funkcjonowania Policji. - Zmienia się stosunek do Policji, jest coraz większe przekonanie o profesjonalizmie i szacunku, autorytecie i nowoczesności funkcjonowania - mówił prezydent. Dodał, że Policja jest gwarantem bezpieczeństwa obywateli.

Trzej awansowani na pierwszy stopień generalski w Policji - nadinspektora - otrzymali szable od szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza, a komendant główny - pamiątkową paterę.

 

Sylwetki mianowanych:

Nadinsp. Marek Działoszyński – ur. 19 czerwca 1962 r. w Trzebiatowie. W Policji służy od 29 lat, na stopień nadinspektora mianowany 3 listopada 2011 r. Na stanowisko Komendanta Głównego Policji powołany aktem Prezesa RM z dn. 4 stycznia 2012 r. Jest doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) i absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Spraw Wewnętrznych w Szczytnie (obecnie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie). W trakcie służby odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Złotą Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej oraz Brązowym i Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
Insp. Jarosław Szymczyk – ur. 21 marca 1970 r. w Katowicach. W Policji służy od 24 lat, na stopień inspektora mianowany 24 lipca 2011 r. Na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach powołany został decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  z dn. 13 lutego 2012 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a swoją wiedzę pogłębiał na specjalistycznych kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą. W trakcie służby odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.
Insp. Dariusz Banachowicz – ur. 6 maja 1962 r. w Łodzi. W Policji służy od 31 lat, na stopień inspektora mianowany 11 listopada 2011 r. Na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi powołany został decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  z dn. 13 lutego 2012 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a swoją wiedzę pogłębiał na specjalistycznych kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą. W trakcie służby odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.
Insp. Wojciech Ołdyński – ur. 6 stycznia 1967 r. w Węgorzewie. W Policji służy od 23 lat, na stopień inspektora mianowany 24 lipca 2009 r. Na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu powołany został decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  z dn. 18 marca 2013 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, a swoją wiedzę pogłębiał na specjalistycznych kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą. W trakcie służby odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Zdjęcia: Marek Krupa