Warsztaty szkoleniowe z nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Data publikacji: 18.07.2014

18 lipca br. w Warszawie z inicjatywy Komendy Głównej Policji odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, której przepisy częściowo weszły w życie w listopadzie 2013 roku, czerwcu 2014 roku, a w zasadniczej mierze zaczną obowiązywać od lipca 2015 roku.

W spotkaniu udział wzięli  Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szkolenie przygotował i poprowadził podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski - współtwórca nowelizacji uchwalonej we wrześniu 2013 roku.

Przedsięwzięcie skierowane było do zastępców komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji ds. kryminalnych, naczelników wydziałów nadzorujących pracę dochodzeniowo-śledczą w komendach wojewódzkich (stołecznej) Policji oraz przedstawicieli Komendy Głównej Policji i Szkoły Policji w Pile.  

Uchwalona 27 września 2013 roku ustawa o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w ok. 215 przepisów karnych, które zasadniczo modyfikują dotychczasowy model polskiego procesu karnego. Nowelizacja ma wpływ na działalność i pracę wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie karnym, w tym również na pracę Policji.

Szkolenie było elementem realizacji kompleksowych działań w Policji mających na celu przygotowanie całej formacji do wdrożenia nowych przepisów i realizacji zadań z zakresu wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców w oparciu o znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania karnego.