Wystawy z okazji Święta Policji

Data publikacji: 21.07.2014

W ramach obchodów 95-lecia powstania Policji Państwowej Komenda Główna Policji przygotowała dla Państwa ciekawą ofertę kulturalną. Oto nasze propozycje:

"Policja w krzywym zwierciadle"


czas trwania wystawy: 18 lipca – 30 sierpnia
miejsce: Muzeum Karykatury, ul. Kozia 11, Warszawa

Wystawa przedstawia rysunki satyryczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego, powojenne i współczesne.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

 

„Sztuka przeciwko wykluczeniu"


czas trwania wystawy: 18-26 lipca
miejsce: Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

Wystawę w formie interaktywnej zaprezentuje młodzież zaangażowana w twórczą profilaktykę rówieśniczą programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

Tam, gdzie problemu zagrożenia młodzieży zjawiskami patologii społecznej nie dostrzega rodzina, instytucje, szkoła i zawodowe środowiska osób dorosłych, często jedyną szansą dystansowania się od tych zjawisk są rówieśnicy.

PaT-owicze promują wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i środowisk studenckich modę na życie wolne od uzależnień, spotykają się na gminnych, powiatowych i regionalnych Przystankach PaT. Raz w roku podczas wakacji organizowany jest ogólnopolski Przystanek PaT skupiający przez tydzień kilka tysięcy młodych osób. Tę unikalną akcję w skali Europy odwiedzali obserwatorzy z Belgii, Danii, Węgier, Iranu, Litwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Program PaT wpisany został do Banku Dobrych Praktyk Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków oraz Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości EUCPN.

W 2014 roku społeczność PaT była inicjatorem Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki ze Zrywem Wolnych Serc, w którym wzięło udział ponad 50 tysięcy osób w całym kraju. Program realizowany od 2006 roku skupia obecnie 80 grup młodzieżowych PaT na terenie całego kraju, które objęły swoim działaniem ponad 200 tysięcy osób.

Alternatywą perspektywy społecznego wykluczenia jest sztuka. W efekcie powstają spektakle teatralne, filmy, spoty, audycje radiowe, wystawy, prowadzone są animacje i happeningi organizowane przez młodych dla młodych. Wielu z nich zawróciło z drogi sięgania po substancje psychoaktywne i wybrało własny rozwój poprzez sztukę.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.


„Z kart historii Policji Państwowej”


czas trwania wystawy: 21-26 lipca
miejsce: Zamek Królewski w Warszawie, Sala Dawnego Skarbca Wielkiego, Plac Zamkowy 4

Wystawa swoją tematyką obejmuje formację policyjną z lat dwudziestolecia międzywojennego przez pryzmat codziennej służby, szkolnictwa i życia prywatnego funkcjonariuszy. Ocalałe od zawieruchy wojennej dokumenty z prowadzonych czynności służbowych przeniosą nas w odległy świat minionego wieku. Zeszyt, w którym ówczesny posterunkowy podczas wykładów zapisywał, jak należy przeprowadzić oględziny,  notatnik służbowy prowadzony z dużą dokładnością, na którym widoczny jest ślad po kuli, ówczesne legitymacje służbowe – to tylko mały wycinek obrazujący pracę wielotysięcznej Policji Państwowej. Wystawa wzbogacona jest bardzo popularną w dwudziestoleciu prasą, jaką był „Tajny Detektyw”. Spektakularne zbrodnie opisywane przez ówczesnych dziennikarzy elektryzowały społeczeństwo i pozwalały docenić żmudną pracę funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

 


Wystawy zamknięte:

21 lipca - "Codziennie dla bezpiecznego jutra. Policja w obiektywie", Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa
24 lipca - "Policja Państwowa 1919-1939", Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa