Nowe dokumenty wydawane cudzoziemcom

Data publikacji: 17.07.2014

1 maja 2014 roku zmieniły się wzory niektórych dokumentów wydawanych cudzoziemcom.

Zobacz jak obecnie wygląda zezwolenie uprawniające do przekroczenia granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego oraz dokumenty: polski dokument tożsamości cudzoziemca, „zgoda na pobyt tolerowany”, karta pobytu członka rodziny obywatela UE, karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Pobierz materiały:

  • zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego (strona 1, strona 2)
  • dokumenty wydawane cudzoziemcom na blankiecie zunifikowanym (strona 1, strona 2)