"Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego"

Data publikacji: 15.07.2014

W dniach 2-3 października 2014 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego” pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych. Komendant Główny Policji objął funkcję przewodniczącego komitetu honorowego konferencji.

Konferencja stanowi integralną część obchodów 60-lecia funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i stawia sobie za cel identyfikację kierunków rozwoju nauk o bezpieczeństwie, poznanie dorobku „nauk policyjnych” w obszarze nauk o bezpieczeństwie, określenie kierunków kształcenia na studiach wyższych w aspekcie potrzeb bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przedstawienie aktualnego dorobku naukowego i praktycznego doświadczeń w zakresie praw człowieka w administracji publicznej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji!


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i obchodów:

Rektorat Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
e-mail: rektorat@wspol.edu.pl; 60latwspol@wspol.edu.pl
faks 89 621 51 24
faks MSW 733 51 24

Osoby do kontaktów:

– sprawy organizacyjne: podkom. Jacek Pszczółkowski, tel. 89 621 5481; MSW 733 5481
– w sprawie wystąpień: nadkom. Mariusz Nepelski, tel. 89 621 5427; MSW 733 5427

Więcej.