Nowe zasady współpracy Lasów Państwowych i Policji

Data publikacji: 14.07.2014

10 lipca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją.

Rozporządzenie utrzymuje współpracę Lasów Państwowych z Policją w zakresie:

  1. zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w tym zakresie, a w szczególności kradzieży drewna i kłusownictwa,
  2. utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe,
  3. ochrony mienia zarządzanego przez Lasy Państwowe.

W myśl rozporządzenia współdziałanie Lasów Państwowych z Policją w tym zakresie będzie odbywać się poprzez udzielanie pomocy przy realizacji czynności służbowych, prowadzenie wspólnych działań i wymianę informacji.

Nowe przepisy stały się potrzebne po nowelizacji ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zgodnie z nią obowiązujące Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją (Dz.U. Nr 78, poz. 397) straci moc 5 czerwca 2014 r.


Zobacz treść rozporządzenia.