Data publikacji: 14.07.2014

11 lipca 2014 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Uniwersytet Warszawski podpisały umowę o współpracy. Dzięki temu jeszcze bardziej zacieśniani się współpraca naukowa w zakresie tematyki badawczej prowadzonej przez oba te podmioty.

Na mocy podpisanego porozumienia CLKP i UW będą m.in. wspólnie inicjować i realizować projekty rozwojowo – badawcze, a także prowadzić wspólną strategię naukową, która umożliwi zwiększanie konkurencyjności na forum międzynarodowym. Umowa będzie sprzyjała też optymalnemu wykorzystaniu potencjału naukowego i materialnego obu instytucji.