Rusza Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie

Data publikacji: 10.07.2014

W Centrum Prasowym PAP odbyła się dziś konferencja prasowa poświęcona współpracy Komendy Stołecznej Policji z Centrum Praw Kobiet. W wyniku podpisanego porozumienia powołano Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie.

Idea „Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie” (Family Justice Center) polega przede wszystkim na udzielaniu wszechstronnej pomocy pokrzywdzonym kobietom i ich dzieciom przez przedstawicieli wszystkich kompetentnych instytucji, organizacji i służb, których przedstawiciele pełnią wspólnie dyżury w placówce organizacji.

Kobieta doświadczająca przemocy nie będzie już zmuszona szukać pomocy w wielu placówkach działających w oparciu o własne procedury. Nie będzie musiała tracić czasu i energii, aby do nich dotrzeć, a wsparcie, jakie uzyska, będzie spójne i kompleksowe. W ośrodku uzyska pomoc prawną, psychologiczną, socjalną oraz z zakresu aktywizacji zawodowej. W przypadku korzystania z usług ośrodka będzie mogła też liczyć na pomoc dla dzieci i opiekę nad nimi. Innowacyjne w tej koncepcji jest to, że w tym samym miejscu kobieta będzie mogła spotkać się z funkcjonariuszem Policji, prokuratorem, złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz uzyskać pomoc medyczną.

„Ta ważna i niezmiernie potrzebna inicjatywa ma na celu uświadomienie nie tylko samym zainteresowanym osobom, które są ofiarami przemocy w rodzinie, ale także całej opinii publicznej, jak wielką wartością jest godność człowieka i prawo do niej. Do całego społeczeństwa musi popłynąć jasny przekaz, czym jest przemoc wobec innych osób i w jaki sposób można zapobiegać takim przestępstwom. Zbyt często w naszej świadomości pokutuje pogląd, że w sprawy mające miejsce w czterech ścianach mieszkania innych ludzi nie należy się wtrącać. W wielu przypadkach taka bierność powoduje, że kobieta będąca ofiarą przemocy, sama nabiera przekonania, że nie ma szansy na pomoc. Musimy to zmienić. Musimy zrobić wszystko, aby kobietom doświadczającym przemocy zapewnić profesjonalną pomoc. Pomoc, która nie ograniczy się do słów i nie będzie działaniem doraźnym, ale będzie obejmowała konkretne, kompleksowe działania mające na celu rozwiązanie problemu” – powiedział Komendant Stołeczny Policji, nadinsp. Dariusz Działo.

Ofiara przemocy domowej może się zgłosić do Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie, które mieści się przy ul. Pięknej 66a w Warszawie i porozmawiać z osobą „pierwszego kontaktu”. Od 21 lipca br. policjanci będą pełnić dyżur w Centrum w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz w każdy czwartek od 16.00 do 20.00.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy sytuacji i ocenie stanu zagrożenia, kobieta będzie kierowana do specjalistów. Osoby pierwszego kontaktu nadal będą jednak odpowiedzialne za nią i będą otaczać ją kompleksową opieką. Wybór form pomocy, z jakich kobieta będzie chciała skorzystać, zawsze będzie należał do niej samej. Ona też będzie decydowała o tym, jakimi informacjami będzie chciała się podzielić z innymi. W ramach interdyscyplinarnej współpracy różnych służb tworzony będzie indywidualny plan bezpieczeństwa i pomocy dla każdej pokrzywdzonej kobiety i jej bliskich. Ważnym  elementem planu będzie ocena zagrożenia dla życia i zdrowia ofiary przemocy. Charakterystyczną cechą tego modelu będzie również stworzenie domowych warunków i przyjaznej atmosfery w placówce.