Trybunał o uchylaniu prawomocnych mandatów

Data publikacji: 09.07.2014

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy dziś wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 101 § 1 zdanie 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przepis ten stanowi, że prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie, albo na osobę, która nie podpisała mandatu karnego, albo która nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenie. RPO zarzucił brak w tym przepisie okoliczności, kiedy prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego stanowiącego podstawę ukarania za wykroczenie w postępowaniu mandatowym.