Uruchomiono wyszukiwarkę jednostek Policji objętych programem standaryzacji

Data publikacji: 08.07.2014

Na stronie www.mojakomenda.pl uruchomiona została wyszukiwarka komend i komisariatów Policji, które objęte są programem standaryzacji. W ramach programu wybudowano lub zmodernizowano do tej pory 86 obiektów policyjnych.

Dzięki nowej funkcjonalności na stronie mojakomenda.pl można zapoznać się z aktualnym stanem realizacji programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz ze szczegółowymi informacjami na temat rodzajów prac, które są prowadzone. Dzięki interaktywnej mapie można także sprawdzić:

  • Lokalizację jednostek,
  • Aktualny liczbę pracowników,
  • Aktualny etap realizacji programu,
  • Termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz poziom ich zaawansowania,
  • Źródło finansowania,
  • Dane teleadresowe oraz adres strony www jednostki.

***

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych; usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów; ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków Policji.

Program standaryzacji komend i komisariatów będzie realizowany w latach 2013 - 2015, a jego wykonawcą jest komendant główny Policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

W ramach Programu Standaryzacji rozstrzygnięto do tej pory 363 przetargi na remonty i inwestycje na łączną kwotę 362.505.705 zł, w tym 151 przetargów na inwestycje o wartości 257.409.837 zł oraz 212 przetargów na remonty jednostek Policji na łączną kwotę 105.095.868 zł  (stan na 5 czerwca).

Źródło: MSW