Zapraszamy na konferencję prasową

Data publikacji: 08.07.2014

Komenda Stołeczna Policji i Centrum Praw Kobiet zapraszają na konferencję prasową na temat współpracy przy utworzeniu i działalności „Centrum Sprawiedliwości Rodzinnej”, czyli nowego modelu wsparcia ofiar przemocy domowej.

W konferencji wezmą udział Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Dariusz Działo i Urszula Nowakowska – Prezes Zarządu Centrum Praw Kobiet. Będzie ona poświęcona współpracy Centrum Praw Kobiet z Komendą Stołeczną Policji przy realizacji wywodzącego się z USA nowego modelu przeciwdziałania przemocy domowej i pomocy dla jej ofiar. Nastąpi również uroczyste podpisanie porozumienia.

Idea „Centrum Sprawiedliwości Rodzinnej” (Family Justice Center) polega przede wszystkim na udzielaniu wszechstronnej pomocy pokrzywdzonym kobietom i ich dzieciom przez przedstawicieli wszystkich kompetentnych instytucji, organizacji i służb, których przedstawiciele pełnią wspólnie dyżury w placówce organizacji.

Wyniki ewaluacji prowadzonej w USA potwierdzają dużą skuteczność takiej formuły współpracy w zwalczaniu przemocy domowej. W jej ramach policjanci będą przyjmować zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy, udzielać informacji i porad oraz podejmować wstępne kroki zmierzające do położenia kresu przemocy i ukarania sprawcy.

Konferencja odbędzie się 10 lipca 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8 w Warszawie.

Szczegółowych informacji udziela p. Urszula Nowakowska z Fundacji Centrum Praw Kobiet, tel. 604 402 994, e-mail: urszula.nowakowska@cpk.org.pl,

Źródło: www.cpk.org.pl.