CBŚ partnerem projektu "THE POWER OF SYNERGY"

Data publikacji: 08.07.2014

Zwalczanie przestępczości, wzmocnienie współpracy między służbami, a także podniesienie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy – to główne założenia projektu „THE POWER OF SYNERGY – współpraca Straży Granicznej, CBŚ oraz ABW w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. W siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej podpisano dziś umowę inicjującą program.

Centralne Biuro Śledcze zostało zaproszone jako partner do udziału w projekcie „THE POWER OF SYNERGY – współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. Jego pomysłodawcą był Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu. Projekt dofinansowano z Funduszy Norweskich.

Celem projektu jest przede wszystkim wzmocnienie współpracy między partnerami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej. Jak uzasadniali jego autorzy, współczesna przestępczość obejmuje bardzo rozległe obszary działania. Służbom przychodzi zmierzyć się z takimi zjawiskami jak handel ludźmi, przemyt, przestępczość narkotykowa, nielegalny handel bronią i dziełami sztuki, pranie brudnych pieniędzy, nielegalna migracja i wiele innych. Przestępstwa te mają często bardzo szeroki zasięg, a działalność sprawców nie ogranicza się do terytorium jednego państwa. Ponadto zorganizowane grupy przestępcze korzystają z najnowszych metod i środków, a także z zaawansowanej technologii. Wszystko to wymusza na organach ścigania konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji, ale i zacieśnienia współpracy w celu zwiększenia efektywności działania.

Odpowiedzią na takie wyzwania jest projekt „THE POWER OF SYNERGY”. Jego partnerzy, poprzez podniesienie poziomu wyszkolenia, wymianę doświadczeń, a także unifikację wiedzy i umiejętności pomiędzy służbami, chcą jeszcze sprawniej niż dotychczas reagować na zagrożenia. Dzięki uczestnictwu w projekcie funkcjonariusze będą mieli okazję doskonalić m.in. techniki jazdy ofensywnej, sposoby zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców, wykorzystanie technik linowych w działaniach specjalnych, czy zwalczanie przestępczości zorganizowanej przez zespoły bojowe z użyciem broni palnej.

***

Liderem projektu, który potrwa do końca 2016 roku, jest Straż Graniczna. Jego budżet oszacowanego na kwotę ponad 1 mln 800 tys. zł. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Sprawiedliwości i Ambasador Królestwa Norwegii.

zdjęcia: Paweł Ostaszewski