Projekt nowego rozporządzenia w sprawie uzbrojenia Policji

Data publikacji: 07.07.2014

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie uzbrojenia Policji. Ma ono zastąpić dotychczas obowiązujący w tym zakresie akt prawny z 2000 roku.

Jak podano w uzasadnieniu, opracowano projekt nowego rozporządzenia z uwagi na konieczność dostosowania problematyki uzbrojenia Policji do przepisów obowiązującej aktualnie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Projekt wprowadza następujące zmiany:

1. Usunięto z tekstu prowadnice oraz pistolety i rewolwery gazowe

2. Wpisano do rozporządzenia kaski zabezpieczające oraz kajdanki zakładane na nogi

3. Zmiana nazewnictwa:

  • zastąpiono sformułowanie „paralizatory elektryczne” określeniem „przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej”
  • zamiast „kajdanek szczękowych, kajdanek jednorazowych i kajdanek zespolonych przeznaczonych do zakładania na ręce i nogi” są „kajdanki zakładane na ręce, zakładane na nogi oraz zespolone”
  • zamiast „kolczatki drogowe i inne przeszkody umożliwiające zatrzymanie pojazdu” – „kolczatki drogowe i inne środki służące do zatrzymania oraz unieruchomienia pojazdów mechanicznych”
  • zamiast „miotacze wody” – „wodne środki obezwładniające”,
  • zamiast „środki chemiczne” – „chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, plecakowych miotaczy substancji obezwładniających, granatów łzawiących, innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających”

4. Usunięto też z katalogu pałek służbowych pałkę obezwładniającą.

5. Ujednolicono ponadto nazewnictwo noży stosowanych w Policji i dostosowano ich asortyment do norm należności regulowanych przepisami wewnątrzpolicyjnymi.

Zobacz projekt rozporządzenia