Nowe zarządzenie z wykazem miejsc dla aresztowanych cudzoziemców

Data publikacji: 04.07.2014

W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym MSW ogłoszono Zarządzenie Nr 23 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie pomieszczeń, w których wykonuje się areszt dla cudzoziemców. Zacznie ono obowiązywać od 18 lipca.

Zgodnie z nowym aktem prawnym areszt dla cudzoziemców wykonuje się w pomieszczeniach wyznaczonych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Aresztanci mogą więc trafiać albo do Przemyśla, albo do Białegostoku.