Najnowszy numer miesięcznika "Prokuratura i Prawo"

Data publikacji: 04.07.2014

W najnowszym numerze miesięcznika "Prokuratura i Prawo" m.in. o roli i pozycji prokuratora w nowej procedurze karnej, teoretycznych i praktycznych aspektach nieumyślnego spowodowania śmierci, a także o wykorzystywaniu ekspertyz wariograficznych w procesie. Zapraszamy do lektury!

prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, Uniwersytet Łódzki, dr Jerzy Duży, prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, adiunkt Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy „Nowa pozycja prokuratora w świetle zmian w kodeksie postępowania karnego”

dr hab. Monika Klejnowska, prof. nadzw. UR „Posiedzenie przygotowawcze sądu karnego przed rozprawą”

Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa „Nieobecność oskarżonego na rozprawie głównej (art. 377 k.p.k.)”

dr Stanisław Łagodziński, prokurator w stanie spoczynku „Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k.). Rozważania teoretyczne i praktyka ścigania”

Jakub Znamierowski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego „O mankamentach instytucji odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym”

Michał Podsiadło, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prokurator Generalny jako inicjator kontroli norm przed Trybunałem Konstytucyjnym”

dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku, „O Zbiorze zasad etyki zawodowej prokuratorów”

Aleksander Herzog, Beata Mik, prokuratorzy Prokuratury Generalnej „Rzut na Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów łagodniejszym okiem”

Beata Hlawacz, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, del. do Prokuratury Generalnej, Grażyna Stronikowska, prokurator Prokuratury Generalnej „Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część II)”

Materiały szkoleniowe

Piotr Stryszowski, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie, del. do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Jacek Bieńkuński, ekspert badań wariograficznych w Warszawie „Wykorzystanie i znaczenie ekspertyz wariograficznych. Studium przypadku”

Recenzje

oprac. dr Piotr Chrzczonowicz książki Katarzyny Grott i Macieja Szostaka, Incest. Criminological Studies (Kazirodztwo. Studium kryminologiczne), Poznań 2013

Glosy

oprac. Piotr Kowalski oprac. Andrzej Jezusek do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. I KZP 19/12 (dot. wykładni art. 8 § 1 k.k.s.)

oprac. Angelika Drelichowska do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2013 r., sygn. III Łd 474/13 (dot. orzeczenia lekarskiego jako dokumentu urzędowego)