II edycja konkursu "Profesjonaliści w służbie obywatelom"

Data publikacji: 03.07.2014

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu Szefa Służby Cywilnej pn. Profesjonaliści w służbie obywatelom.

W pierwszej edycji konkursu jury doceniło m. in. elektroniczny rejestr dokumentacji wprowadzony przez Komendę Miejską Policji w Legnicy. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Konkurs ma popularyzować wśród urzędów działania i rozwiązania służące poprawie jakości obsługi i zwiększanie satysfakcji klientów urzędów. Mogą wziąć w nim udział urzędy administracji rządowej, które zatrudniają członków korpusu służby cywilnej i stosują obligatoryjne standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Muszą tylko spełnić określone warunki formalne związane z przekazaniem we wskazanym terminie zgłoszenia w postaci kwestionariusza ankiety (pytania zamknięte) oraz opisu jednej dobrej praktyki z zakresu dbałości o jakość obsługi i relacji z klientem (innowacyjne rozwiązanie organizacyjne), która wyróżnia go spośród innych urzędów.

Prezentowana dobra praktyka powinna być wprowadzona po 1 stycznia 2012 r. Nabór zgłoszeń właśnie się rozpoczął i będzie trwał do 31 października br.

Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, samorządu gospodarczego i organizacji pozarządowych. Komisja Konkursowa przygotuje również rekomendacje dla Szefa Służby Cywilnej dotyczące przyznania wyróżnień tych dobrych praktyk, które powinny być w sposób szczególny promowane w administracji rządowej. Będzie ona mogła również zaproponować Szefowi Służby Cywilnej przyznanie dodatkowych wyróżnień w określonych kategoriach.

Zakończenie Konkursu wraz z wręczeniem nagród zaplanowane zostało na I połowę 2015 r. Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie dostępne będą na naszej stronie od 1 lipca br.

Szczegóły można znaleźć w serwisie służby cywilnej.