Data publikacji: 02.07.2014

Przedstawiciele Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przystąpili do International Crime Scene Investigators Association - międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego osoby zatrudnione w agencjach rządowych zajmujące się kryminalistycznym badaniem miejsc zdarzeń.

Członkostwo w ICSIA umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami organów ścigania z całego świata, przepływ informacji na temat najnowszych technik i metod oraz standardów postępowania w trakcie prowadzonych kryminalistycznych badań miejsc zdarzeń, a także w kryminalistycznych badaniach laboratoryjnych.

Czynny udział w działalności stowarzyszenia jest kolejnym czynnikiem ugruntowującym pozycję CLKP jako znaczącego ośrodka naukowo-badawczego na arenie międzynarodowej, zarówno w skali europejskiej, jak i światowej.