Nowe przepisy dotyczące wypadków w Policji

Data publikacji: 01.07.2014

Od 1 lipca 2014r. obowiązują dwa nowe rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Pierwsze z nich dotyczy sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, drugie - ustalania uszczerbków na zdrowiu funkcjonariuszy.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu określa m.in.:

1) tryb postępowania komisji powypadkowej;

2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń;

3) wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania wyjaśniającego.

Zobacz treść rozporządzenia

Natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu określa:

1) wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu;

2) sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy

3) wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy.

Zobacz treść rozporządzenia.