CLKP na liście sygnatariuszy "Paktu dla Horyzontu 2020"

Data publikacji: 30.06.2014

27 czerwca br. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. dr Waldemar Krawczyk podpisał "Pakt dla Horyzontu 2020", deklarując tym samym gotowość przyjęcia jego postanowień i przyjmując za priorytet polityki rozwojowej CLKP jak najszerszy udział w konkursach tego programu ramowego.