NIK sprawdzi, jak działa kontrola zarządcza w administracji

Data publikacji: 27.06.2014

NIK przygotowuje się do kontroli adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej w jednostkach administracji rządowej. W warszawskiej siedzibie Izby odbył się specjalny panel ekspertów poświęcony temu tematowi.

Jak podaje na swojej stronie internetowej NIK, wprowadzenie wraz z reformą finansów publicznych w 2009 r. tzw. kontroli zarządczej było przejawem szerszej zmiany w myśleniu o administracji. Dzięki temu systemowi publiczne instytucje miały położyć nacisk na realizowanie założonych celów i osiąganie konkretnych rezultatów.

Teraz NIK zbada, czy mechanizmy i standardy kontroli zarządczej są wykorzystywane w administracji w sposób adekwatny i efektywny. Nowatorska kontrola NIK ma odpowiedzieć na pytanie, co utrudnia osiąganie celów kontroli zarządczej, co pomaga w podnoszeniu jej adekwatności i efektywności, jaka jest rola audytu wewnętrznego w usprawnianiu systemu kontroli zarządczej i czy są już wymierne rezultaty jego wdrożenia w administracji publicznej.

Źródło: NIK