Istotne dla policjantów zmiany w Prawie wodnym

Data publikacji: 25.06.2014

21 czerwca 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy Prawa wodnego, które zniosły m.in. zakaz przejeżdżania rowerem wzdłuż korony wałów przeciwpowodziowych. Należy pamiętać, że czyn ten nie jest już wykroczeniem.

Ustawa z 4 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 659), w art. 1 pkt 3 znosi m. in. zakaz przejeżdżania rowerem wzdłuż korony wałów przeciwpowodziowych. W konsekwencji zmianie uległ również art. 80 §1 pkt 1 kodeksu wykroczeń penalizujący dotychczas takie zachowanie. Powinni pamiętać o tym szczególnie policjanci kierowani do służby na wodach i terenach przywodnych.