Współpraca Policji z Urzędem Lotnictwa Cywilnego

Data publikacji: 25.06.2014

25 czerwca br. Komendant Główny Policji i Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisali porozumienie dotyczące systemu finansowania czynności wykonywanych przez inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Regulacje porozumienia opracowane zostały w ramach prowadzonych konsultacji między Policją a Urzędem Lotnictwa Cywilnego. W konsultacjach tych z ramienia Komendy Głównej Policji uczestniczyli przedstawiciele Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Logistyki Policji, Biura Finansów i Głównego Sztabu Policji w tym Zarządu Lotnictwa Policji.

Współpraca między Policją a Urzędem Lotnictwa Cywilnego przekłada się na bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych w lotnictwie Policji.