Nowe przepisy dotyczące centralnej ewidencji pojazdów

Data publikacji: 24.06.2014

23 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Rozporządzenie określa:

  1. sposób prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów;
  2. warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do ewidencji, a także terminy i sposób przekazywania tych danych lub informacji;
  3. rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  4. rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione na podstawie art. 80c ust. 3e i 5 ustawy;
  5. dane identyfikujące pojazd, o których mowa w art. 80c ust. 3e ustawy;
  6. wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.

Zobacz treść rozporządzenia.