Polsko-chińska współpraca w zwalczaniu przestępczości

Data publikacji: 18.06.2014

16 czerwca 2014 r. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, na zaproszenie ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Xu Jiana, złożył wizytę w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Do intensyfikacji współpracy bilateralnej obu krajów przyczyniły się działania w ramach projektu „China – EU Police Training Project”, który opiera się na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk między państwami Unii Europejskiej a partnerami z Chin.

Podczas wizyty omawiano ponadto dotychczasową współpracę policyjną obu krajów w zakresie zwalczania przestępczości międzynarodowej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Policji Komendy Głównej Policji insp. Rafał Łysakowski oraz attaché wojskowy, morski i lotniczy przy ambasadzie ChRL w RP płk Zhang Yinsheng.

***

Celem „EU-China Police Training Project” jest wsparcie zagranicznego partnera w modernizacji służb Policji oraz przekazanie najlepszych praktyk i doświadczeń europejskich służb egzekwowania prawa. Głównym liderem konsorcjum projektowego jest Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej Policji Państwowej Republiki Francji. W projekcie uczestniczy też 10 innych służb zajmujących się egzekwowaniem prawa z pozostałych państw członkowskich UE oraz Europejskie Kolegium Policji CEPOL. Komenda Główna Policji pełni funkcję instytucji partnerskiej, natomiast komórką koordynującą realizację projektu jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Polscy eksperci pełnią kluczową rolę w przedsięwzięciu w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, angażują się również m.in. w szkolenia z zakresu standaryzacji i reformy służb Policji oraz bezpieczeństwa imprez masowych.