Szkolenia „Navi Camp 2014”

Data publikacji: 20.06.2014

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP (CPOZ) opracowało program szkolenia „Navi Camp 2014” dla funkcjonariuszy jednostek kryminalnych szczebla powiatowego oraz komisariatów odpowiedzialnych za działania poszukiwawcze w terenie. Szkolenia mają charakter kompleksowy i będą obejmować funkcjonariuszy z całego kraju.

Program szkoleń przewiduje:

 • przekazanie kompendium wiedzy z zakresu planowania i dowodzenia na miejscu działań poszukiwawczo – ratowniczych w terenie;
 • uzupełnienie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • naukę praktycznego wykorzystania w działaniach poszukiwawczych nawigacji, mapowania i obsługi urządzeń GPS (trackerów) – w ramach warsztatów i zajęć praktycznych w terenie leśnym;
 • przekazanie wiedzy teoretycznej, dotyczącej specyficznych zachowań osób zaginionych, które z powodu wieku, choroby bądź upośledzenia umysłowego – nie są w stanie kierować swoim postępowaniem albo wymagają opieki innych osób;
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej uruchomionego w Polsce systemu „Child Alert”;
 • edukację w zakresie nawiązania i utrzymania właściwego kontaktu z rodziną i bliskimi zaginionych – w ramach warsztatów psychologicznych.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego szkolenia, poza policjantami CPOZ zapewniono obecność w charakterze wykładowców, odpowiednich ekspertów z poszczególnych dziedzin:

 • dr n. społ. Agnieszka Wlazło – specjalista psychiatra, psycholog, wykładowca,
 • asp. Katarzyna Liszewska – psycholog,
 • Maciej Zalewski – przedstawiciel firmy GARMIN (urządzenia GPS  wykorzystywane przez większość grup poszukiwawczo - ratowniczych),
 • Agnieszka Hadrzyńska – Dolnośląska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Siechnice,
 • Marcin Kowalski – Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław.

Pierwsza edycja szkolenia odbyła się w dniach 19-23 maja w  Poznaniu. Kolejne odbędą się w następujących terminach:

 • 30 czerwca–4 lipca
 • 8–12 września
 • 22–26 września

Więcej na: www.childalert.pl


***

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych jest komórką wyodrębnioną w strukturze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Zgodnie z Ddecyzją nr 147 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2013 r. do zadań CPOZ należy:

 1. monitorowanie i analiza spraw dotyczących zaginięć osób, prowadzonych przez jednostki Policji;
 2. wsparcie eksperckie i analityczne w sprawach dotyczących osób zaginionych kategorii I w rozumieniu przepisów zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postepowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP poz. 29), wielowątkowych, o dużym stopniu skomplikowania lub będących przedmiotem szczególnego zainteresowania środków masowego przekazu;
 3. nadzór nad prowadzonymi poszukiwaniami dotyczącymi zaginięć osób małoletnich oraz zapewnienie bezpośredniego udziału ekspertów Centrum w poszukiwaniach tych osób;
 4. wdrożenie w Policji oraz obsługa techniczna i merytoryczna platformy przesyłu informacji w ramach systemu „Child Alert”;
 5. wspieranie jednostek Policji w prowadzonych działaniach poszukiwawczych w zakresie technicznym, osobowym i informacyjno-logistycznym, w szczególności przez Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań;
 6. współpraca z osobami wyznaczonymi w komendach wojewódzkich Policji oraz Komendzie Stołecznej Policji do bieżącej współpracy z Centrum;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką zaginięć oraz ochroną życia i zdrowia ludzkiego;
 8. inicjowanie i prowadzenie współpracy z policyjnymi jednostkami do spraw zaginięć innych państw;
 9. przygotowywanie i realizacja szkoleń obejmujących problematykę zaginięć osób;
 10. opracowywanie i doskonalenie procedur lub algorytmów postepowania w sprawach dotyczących prowadzenia przez Policję poszukiwań osób zaginionych, a także postepowania w przypadkach ujawnienia osób o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok albo szczątków ludzkich.