Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenia „Navi Camp 2014”

Zamieszczony Data publikacji 20.06.2014
Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP (CPOZ) opracowało program szkolenia „Navi Camp 2014” dla funkcjonariuszy jednostek kryminalnych szczebla powiatowego oraz komisariatów odpowiedzialnych za działania poszukiwawcze w terenie. Szkolenia mają charakter kompleksowy i będą obejmować funkcjonariuszy z całego kraju.

Program szkoleń przewiduje:

 • przekazanie kompendium wiedzy z zakresu planowania i dowodzenia na miejscu działań poszukiwawczo – ratowniczych w terenie;
 • uzupełnienie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • naukę praktycznego wykorzystania w działaniach poszukiwawczych nawigacji, mapowania i obsługi urządzeń GPS (trackerów) – w ramach warsztatów i zajęć praktycznych w terenie leśnym;
 • przekazanie wiedzy teoretycznej, dotyczącej specyficznych zachowań osób zaginionych, które z powodu wieku, choroby bądź upośledzenia umysłowego – nie są w stanie kierować swoim postępowaniem albo wymagają opieki innych osób;
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej uruchomionego w Polsce systemu „Child Alert”;
 • edukację w zakresie nawiązania i utrzymania właściwego kontaktu z rodziną i bliskimi zaginionych – w ramach warsztatów psychologicznych.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego szkolenia, poza policjantami CPOZ zapewniono obecność w charakterze wykładowców, odpowiednich ekspertów z poszczególnych dziedzin:

 • dr n. społ. Agnieszka Wlazło – specjalista psychiatra, psycholog, wykładowca,
 • asp. Katarzyna Liszewska – psycholog,
 • Maciej Zalewski – przedstawiciel firmy GARMIN (urządzenia GPS  wykorzystywane przez większość grup poszukiwawczo - ratowniczych),
 • Agnieszka Hadrzyńska – Dolnośląska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Siechnice,
 • Marcin Kowalski – Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław.

Pierwsza edycja szkolenia odbyła się w dniach 19-23 maja w  Poznaniu. Kolejne odbędą się w następujących terminach:

 • 30 czerwca–4 lipca
 • 8–12 września
 • 22–26 września

Więcej na: www.childalert.pl


***

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych jest komórką wyodrębnioną w strukturze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Zgodnie z Ddecyzją nr 147 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2013 r. do zadań CPOZ należy:

 1. monitorowanie i analiza spraw dotyczących zaginięć osób, prowadzonych przez jednostki Policji;
 2. wsparcie eksperckie i analityczne w sprawach dotyczących osób zaginionych kategorii I w rozumieniu przepisów zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postepowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP poz. 29), wielowątkowych, o dużym stopniu skomplikowania lub będących przedmiotem szczególnego zainteresowania środków masowego przekazu;
 3. nadzór nad prowadzonymi poszukiwaniami dotyczącymi zaginięć osób małoletnich oraz zapewnienie bezpośredniego udziału ekspertów Centrum w poszukiwaniach tych osób;
 4. wdrożenie w Policji oraz obsługa techniczna i merytoryczna platformy przesyłu informacji w ramach systemu „Child Alert”;
 5. wspieranie jednostek Policji w prowadzonych działaniach poszukiwawczych w zakresie technicznym, osobowym i informacyjno-logistycznym, w szczególności przez Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań;
 6. współpraca z osobami wyznaczonymi w komendach wojewódzkich Policji oraz Komendzie Stołecznej Policji do bieżącej współpracy z Centrum;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką zaginięć oraz ochroną życia i zdrowia ludzkiego;
 8. inicjowanie i prowadzenie współpracy z policyjnymi jednostkami do spraw zaginięć innych państw;
 9. przygotowywanie i realizacja szkoleń obejmujących problematykę zaginięć osób;
 10. opracowywanie i doskonalenie procedur lub algorytmów postepowania w sprawach dotyczących prowadzenia przez Policję poszukiwań osób zaginionych, a także postepowania w przypadkach ujawnienia osób o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok albo szczątków ludzkich.
 • Fotorelacja z I edycji szkolenia (Poznań)

 
powrót
drukuj