Nowe zasady przyznawania nagród i zapomóg

Data publikacji: 20.06.2014

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie przyznawania policjantom nagród motywacyjnych i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu tych nagród i zapomóg dla policjantów.

Zmiana przepisów wynika z potrzeby dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. Zm.) oraz ma na celu dookreślenie przełożonych właściwych do przyznawania nagród i zapomóg w związku ze zmianami, zwłaszcza w kontekście utworzenia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jako instytutu badawczego.

Zobacz projekt.