Projekt Euromed Police III

Data publikacji: 13.06.2014

12 czerwca 2014 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Mirosław Schossler oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Rafał Łysakowski, jako reprezentanci polskiej Policji wzięli udział w III edycji Konferencji Komendantów Głównych Policji i Żandarmerii, organizowanej w Rzymie w ramach projektu Euromed Police III. Tematem tegorocznej edycji konferencji była “Walka z terroryzmem”. Spotkanie przygotowawcze przed konferencją odbyło się w Rzymie w dniu 29 kwietnia br.

Ogólnym celem projektu Euromed Police III jest wspieranie współpracy policyjnej pomiędzy państwami członkowskimi UE, a grupą krajów partnerskich, państw Basenu Morza Śródziemnego, w ramach programu ENPI (tj. Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Tunezja i innych), ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na wzmocnienie praworządności oraz przestrzeganie w tych krajach praw człowieka. Tematyka szkoleń obejmuje następujące zagadnienia: zwalczanie terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem przemytu narkotyków, handel ludźmi, cyberprzestępczość, przestępczość finansowa, pranie pieniędzy, pornografia dziecięca.

Projekt finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej, natomiast realizowany jest przez konsorcjum, składające się z następujących podmiotów: Departament Współpracy Międzynarodowej francuskich Służb Bezpieczeństwa, CIVIPOL (Francja), FIIAPP (Hiszpania), DANS (Bułgaria), firma Transtec (Belgia), firma Kendall (Wielka Brytania) oraz IFV (Niemcy).

Podobnie, jak miało to miejsce przy organizacji poprzednich edycji konferencji, sesja plenarna w udziałem Komendantów Głównych została poprzedzone spotkaniem technicznym, które odbyło się dzień wcześniej, czyli 11 czerwca, a w którym uczestniczyli przedstawiciele krajów zrzeszonych w projekcie Partnerstwo Południowe oraz eksperci z Francji, Hiszpanii i Włoch.

W trakcie spotkania  uczestnicy opracowali spis dobrych praktyk dotyczących szkolenia podstawowego oraz doskonalącego policjantów i żandarmów. Wnioski ze spotkania omawiano podczas sesji plenarnej, ze szczególnym uwzględnieniem między innymi następujących zagadnień związanych z walką z szeroko rozumianym terroryzmem: zwalczanie radykalizacji nastrojów społecznych jako procesu sprzyjającego powstawaniu grup terrorystycznych; zwalczanie procederu rekrutacji potencjalnych terrorystów; zwalczanie procederu prania brudnych pieniędzy i zamrażanie kont i dóbr terrorystów; kontrola treści w Internecie w zakresie propagowania i nawoływania do terroryzmu; możliwości resocjalizacji byłych dżihadystów.

Uroczystego otwarcia Sesji Plenarnej Komendantów Głównych Policji dokonał Komendant Główny Policji Włoskiej Pan Allesandro Pansa, witając w imieniu swoim i całej Policji uczestników konferencji.

W konferencji, oprócz przedstawicieli Policji z krajów ENPI i UE, udział wzięli również przedstawiciele agend UE a także członkowie Europolu, Cepolu, Interpolu i UNODC.