Najnowszy numer miesięcznika "Prokuratura i Prawo"

Data publikacji: 17.06.2014

W najnowszym numerze miesięcznika "Prokuratura i Prawo" m.in. o zażaleniu na bezczynność w zakresie rozpoznania zawiadomienia o przestępstwie, pokrzywdzonym w formach zjawiskowych przestępstwa i naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwami określonymi w prawie autorskim. Zapraszamy do lektury!

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego, „Zażalenie na bezczynność w zakresie rozpoznania zawiadomienia o przestępstwie”

Małgorzata Żbikowska, doktorantka UAM w Poznaniu, „Pokrzywdzony w formach zjawiskowych przestępstwa”

dr Jan Kulesza, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego, „Prawnokarna ochrona wolności jednostki w kontekście zasad teorii kryminalizacji”

Grażyna Stronikowska, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, del. do Prokuratury Generalnej, „Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część I)”

Damian Krakowiak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, „Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwami określonymi w prawie autorskim”

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji „Prokuratury i Prawa”, „Ochrona środowiska w ustawodawstwie pozakodeksowym (część 2)”

Bożena Nowak-Chrząszczyk, adwokat, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN, „Ochrona prywatności ofiar przemocy seksualnej na przykładzie sądów Gacaca w Rwandzie”

Michał Strzelecki, doktorant UAM w Poznaniu, „O kryminalistycznych aspektach wyłudzania płatności bezpośrednich i uzupełniających w świetle badań aktowych”

Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego „Zatrudnianie osób pozbawionych wolności. Komentarz”, wyd. 1: Stan prawny na 15 lipca 2013 r., Warszawa 2013 opracowana przez prof. zw. dr hab. Bogusława Sygit

Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Karaman przeciwko Niemcom (dot. domniemania niewinności) opracowana przez prof. zw. dr hab. Bożenę Gronowską

Sprawozdanie z 69. dorocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Atlanta, GA, 20–23 listopada 2013 r.) opracowana przez prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego.