Data publikacji: 17.06.2014

Przedstawiciel Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem WSPol w Szczytnie, kom. Bogdan Guziński wziął udział w przedsięwzięciu szkoleniowym „Hit Under-World Crime”, które odbyło się w Shenyang, w Chinach. Jego celem było przeszkolenie przedstawicieli policji chińskiej.

Tygodniowe szkolenie realizowane było w formie wykładów i ćwiczeń. Obejmowało zagadnienia związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. W trakcie szkolenia omówiono regulacje prawne, a także problematykę narzędzi i technik śledczych wykorzystywanych przy zwalczaniu tego rodzaju przestępczości.

Uczestnikami szkolenia byli doświadczeni przedstawiciele departamentów policji kryminalnej z kilkunastu prowincji chińskich, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.