Data publikacji: 17.06.2014

Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień ekspertom kryminalistyki. Dyrektor CLKP nadał uprawnienia do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych w 11 specjalnościach 21 osobom. W uroczystości uczestniczył też nadzorujący służbę kryminalną nadinsp. Mirosław Schossler.

W Komendzie Głównej Policji spotkali się dziś specjaliści z laboratoriów kryminalistycznych z całej Polski, by odebrać dokumenty, które uprawniają ich do samodzielnego wydawania opinii. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu pt. „Metodyka kształcenia dorosłych: adaptacja zawodowa w relacji uczeń - mistrz". Wygłosiła go biegła z zakresu biologii z CLKP, mgr Grażyna Rycerska.

Na początku swojego wystąpienia pogratulowała ona wszystkim ekspertom, którzy pomyślnie przeszli procedurę egzaminacyjną. Podkreśliła, że zdobycie uprawnień to pierwszy poważny krok w karierze zawodowej. Od tej pory eksperci będą składać swoje podpisy pod wykonanymi opiniami i będą za to ponosić pełną odpowiedzialność.

W dalszej części wystąpienia biegła wskazała, jak mogą się układać relacje między uczniami i ich nauczycielami i udzieliła kilku wskazówek ekspertom, którzy już niebawem będą uczyć nowe pokolenia biegłych. "Traktujcie swoich uczniów tak, jak sami chcielibyście być traktowani. Bądźcie dobrymi nauczycielami, bo w kryminalistyce szczególnie ważna jest sztafeta pokoleń" - powiedziała. Dodała też, że dobry ekspert nie boi się pytać, wątpić i konsultować z bardziej doświadczonymi kolegami. "Za każdą ekspertyzą, którą wykonujecie, stoi przecież człowiek" - podkreśliła na zakończenie.

Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. Tadeusza Tomaszewskiego, prorektora ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego na temat roli biegłego w nowej procedurze karnej. Profesor przypomniał, na czym będą polegać najważniejsze zmiany w KPK, które dotyczą biegłych. Scharakteryzował też różne systemy prawne, w których w różnym stopniu realizowana jest zasada kontradyktoryjności.

Przed wręczeniem świadectw potwierdzających uzyskane kwalifikacje głos zabrał nadinsp. Mirosław Schossler, Zastępca Komendanta Głównego Policji. "Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem w dniu najważniejszym w Waszej karierze zawodowej. Serdecznie gratuluję oczekując jednocześnie od Państwa dużego zaangażowania w dalszej pracy i służbie" - powiedział generał.

Następnie wręczono ekspertom dokumenty, które uprawniają ich do samodzielnego wydawania opinii. Szczególne gratulacje odebrał asp. Sławomir Kątny z Laboratorium Kryminalistycznego z Katowic, ekspert z zakresu badań mechanoskopijnych, który podczas procedury egzaminacyjnej uzyskał najlepszy wynik zdobywając maksymalną ilość punktów.

Na zakończenie uroczystości eksperci, powtarzając za Dyrektorem CLKP, złożyli uroczyste przyrzeczenie o następującej treści: "Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością".

Foto: CLKP