Bezpieczeństwo RP w cyberprzestrzeni

Data publikacji: 16.06.2014

Bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni jest obecnie na dramatycznie niskim poziomie – uważają eksperci zgromadzeni w NIK podczas debaty poświęconej temu zagadnieniu. Państwo musi jak najszybciej zacząć skutecznie zapobiegać oszustwom i szpiegostwu w sieci. Czy jest do tego przygotowane? NIK zamierza to sprawdzić kontrolując między innymi Komendę Główną Policji.

Zdaniem ekspertów wiele problemów Polski powiązanych jest z dynamiką nadrabiania przez nasz kraj zaległości cywilizacyjnych. Tak jest właśnie w przypadku cyberprzestrzeni. „Obywatel, który robi zakupy w Internecie, oczekuje od państwa, że zapewni mu bezpieczeństwo. Tymczasem w Polsce są dziś w tym temacie białe plamy. Jest miejsce na oszustwa i działalność szpiegowską, także ze strony korporacji” - uważa przedstawiciel MON. I dodaje, że państwo musi jak najszybciej zacząć organizować działania wokół cyberprzestrzeni, by zapobiec wszelkim podobnym działaniom.

Dlatego NIK chce sprawdzić, czy istnieje spójny system działania organów administracji państwowej dotyczący monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. „Warto odpowiedzieć sobie dziś na pytanie: Czy budujemy w Polsce sensowny system i czy mamy na niego zabezpieczone środki?” - mówi Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

Kontrolerzy wejdą m.in. do ministerstw: Administracji i Cyfryzacji, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych. Pojawią się także w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Komendzie Głównej Policji. NIK zbada aktywność tych instytucji od 2008 r., ale najmocniej przyjrzy się ostatnim dwóm latom.

Eksperci byli zgodni, że zapewnienie Polsce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wymaga współpracy państwa z prywatnymi firmami, które dysponują krytycznymi dla tego celu zasobami. To one kontrolują cyberprzestrzeń. Czego możemy w tej sytuacji wymagać od publicznych instytucji? „Może przynajmniej tego, by wdrożyły podstawowy dziś dokument, czyli Politykę Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej” - mówi Marek Bieńkowski. I dodaje, że jeśli tego dokumentu nie jest w stanie od roku wdrożyć administracja państwowa - a takie sygnały docierają do Izby - to trudno oczekiwać, że zastosują się do niego podmioty prywatne.

Źródło: NIK