Już jutro Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Data publikacji: 13.06.2014

Już jutro w Ostrowi Mazowieckiej odbędą się główne obchody „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki” – podczas III Mazowieckiego Regionalnego Przystanku PaT.

„Ogólnopolski Głos Profilaktyki” to zaproponowana przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” ogólnopolska, integracyjna akcja, instytucjonalna i środowiskowa inicjatywa, wpisująca się w założenia rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Partnerem inicjatywy jest także Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki jest wzmocnienie profilaktyki twórczej oraz edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a także promocja innowacyjnych działań profilaktycznych. Organizowany w 2012 roku pilotażowy projekt Warszawskiej Nocy Profilaktyki potwierdził potrzebę rozwinięcia tej inicjatywy na cały kraj. Projekt kierowany jest do wszystkich pokoleń, grup zawodowych i społecznych - organizatorzy zapraszają do aktywnego włączenia się w tę ogólnopolską akcję „Wolnych serc”.

Wzorując się na doświadczeniu programu pilotażowego oraz Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, która w 2013 roku zgromadziła w całym kraju 43 tysiące osób, w roku bieżącym planuje się przeprowadzenie interaktywnych działań profilaktycznych w tym samym czasie na terenie całego kraju, w sposób atrakcyjny, dynamiczny i innowacyjny, w tym samym czasie w całym kraju 14 czerwca o godz. 1600 podczas Zrywu Wolnych Serc - 14 czerwca br.

Przesłaniem tego działania, budowanego na profilaktyce rówieśniczej jest promowanie mody na życie wolne od uzależnień.

Akcję poprzedzi 12 czerwca kampania informacyjna w szkołach ponadpodstawowych w całym kraju, zaplanowana przez dyrektorów szkół w godzinach lekcyjnych.

Bieżące informacje zachęcające do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki  dostępne są na stronach internetowych: http://razembezpieczniej.msw.gov.pl oraz  www.pat.policja.gov.pl.