Elektroniczny System Informacji Prawnej

Data publikacji: 05.08.2014

Przypominamy, że w Komendzie Głównej Policji działa Elektroniczny System Informacji Prawnej. Jest to zbiór, który zawiera akty prawne Komendanta Głównego Policji wydane od 1990 roku.

Baza Aktów Własnych Komendanta Głównego Policji to rodzaj aplikacji informatycznej, która pozwala łatwo odnaleźć i wydrukować lub zapisać na dysku komputera szukany akt prawny. Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej (Internet Explorer od wersji 8, Mozilla Firefox od wersji 26 i Chrome):

poprzez autoryzację użytkownika przy użyciu numeru identyfikacyjnego policjanta lub pracownika Policji dokonywanej pod adresem: https://m.policja.gov.pl

bez logowania – np. przez zakładkę Baza Aktów Własnych dostępną na Portalu Wewnętrznym KGP.

W przyszłości baza będzie uzupełniana o akty prawne wydawane przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendantów szkół policyjnych.