Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka

Data publikacji: 09.06.2014

Zgodnie z zarządzeniem Rzecznika Praw Dziecka z dnia 27 maja 2014 r. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Promocji Bezpieczeństwa Publicznego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi insp. Grzegorz Jach został powołany na Społecznego Doradcę Rzecznika Praw Dziecka.